Bilimsel Program

25 Haziran 2020 Perşembe – Salon A
16:00-19:00 Sözlü Sunumlar
16:00 – 17:00 Oturumu 1
Oturum Başkanları: Murat Bozlu, Sakıp Erturhan
17:00 – 18:00 Oturumu 2
Oturum Başkanları: Kadir Türkölmez, Tayfun Şahinkanat
18:00 – 19:00 Oturumu 3
Oturum Başkanları: Güray Okyar, Halil Çiftçi
 
25 Haziran 2020 Perşembe – Salon B
16:00-19:00 Video Sunumlar
16:00 – 17:00 Oturumu 1
Oturum Başkanları: İlker Seçkiner, Sadık Görür
17:00 – 18:00 Oturumu 2
Oturum Başkanları: Volkan Tuğcu, Ali Ayyıldız
18:00 – 19:00 Oturumu 3
Oturum Başkanları: Turhan Çaşkurlu, Necip Pirinçci
 
26 Haziran 2020 Cuma – Salon A
08:00 – 09:00 Prostat kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Atıf Akdaş
08:00 – 08:20 Prostat kanserinde moleküler sınıflandırma ve klinik yansımaları / M. Derya Balbay 
08:20 – 08:35 Biyopsiden Final Patolojiye Yolculuk / Dilek Ertoy 
08:35 – 08:50 Upgrade öngörülebilir mi? / Selçuk Erdem 
08:50 – 09:00 Tartışma
09:00 – 10:00 Açılış Konuşmaları
  Prof. Dr. Selami Albayrak, Avrasya Üroonkoloji Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Serdar Turhal, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı 
  Prof. Dr. Faruk Yağcı, Türk Üroloji Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Rektörü
  Abdullah Erin, Şanlıurfa Valisi
  Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Belediye Başkanı
   
10:00 – 10:20 Kahve Arası
   
10:20 – 12:05  Prostat kanseri – Oturum 2
Oturum Başkanları: Umut Elboğa, Abdullah Demirtaş
Prostat kanseri tanı, evreleme ve takibinde görüntüleme
10:20 – 10:35 Multiparametrik MRI ve Tüm Vücut MRI / Rüştü Türkay
10:35 – 10:50 PET-CT / Tamer Atasever
10:50 – 11:05 PET-MRI / Rabia Lebriz Uslu Beşli 
11:05 – 11:10 Tartışma
11:10 – 11:25 PSA taramasında neredeyiz? / Oktay Akça  
11:25 – 11:40 Aktif izlem endikasyonlarını genişletebilir miyiz? / Bülent Akduman  
11:40 – 11:55 Aktif izlem kararında genomik belirteçler ve PSA türevleri, / Uğur Boylu  
11:55 – 12:05 Tartışma  
   
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
   
13:00 – 14:00 Uydu Sempozyumu : Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde Xtandi: Veriler, Vakalar, Sonuçlar
Oturum Başkanı: Dr.Derya Balbay
Konuşmacılar: Asıf Yıldırım, M. Ali Kaplan
   
14:00 – 14:40 Prostat kanseri – Oturum 3 Olgular eşliğinde Prostat Biyopsisi
Oturum Başkanı: Sakıp Erturhan
Panalistler: Rüştü Türkay, Abdullah Demirtaş, Cüneyt Özden, H. Cihan Demirel, Mehmet Özgür Yücel
Olgu 1,
Olgu 2, 
Tartışma
   
14:40 – 15:00 Kahve Arası
   
15:00 – 16:40 Prostat kanseri – Oturum 4
  Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşçı, Mahmut Gümüş
15:00 – 15:15 Prostat kanserinde ablatif tedaviler hala deneysel mi? / Rahim Horuz 
15:15 – 15:30 Radikal prostatektomide fonksiyonel sonuçlar nasıl iyileştirilebilir? / Rafael Sanchez Salas
15:30 – 15:40 Prostat kanseri tedavisi ve Yaş / Yılmaz Aslan 
15:40 – 15:55 Robotik prostat kanseri cerrahisinde yeni teknolojik gelişmelerin kullanımı / A. Erdem Canda 
Olgular eşliğinde oligometastatik prostat kanseri
15:55 – 16:10 Nereye kadar Radyoterapi / Hale Çağlar 
16:10 – 16:25 Nereye kadar Radikal Prostatektomi / Faruk Özcan 
16:25 – 16: 40 Tartışma
   
16:40 – 17:30 Prostat kanseri – Oturum 5 Prostat kanseri Zorlu Vakalar 
Oturum Başkanı: Fatih Atuğ
Panelistler: Faruk Özcan, Hale Çağlar, Tamer Atasever, Rüştü Türkay, Çağlayan Geredeli, Vehbi Erçolak
 
27 Haziran 2020 Cumartesi – Salon A
08:00 – 10:00  SIU Oturumu: MR/USG füzyon biyopsi ve Fokal terapi
  Oturum Başkanları: Pilar Laguna, Rahim Horuz 
08:00 – 08:15 2020’de prostat biyopsi stratejileri / Rafael Sanchez Salas
08:15 – 08:30 mpMRI: iyi, kötü ve çirkin / Georg Salomon
08:30 – 08:45  mpUS mpMRI kadar efektif midir? / Jean de la Rosette
08:45 – 09:00 HIFU – Avrupa deneyiminde güncelleme, / Rafael Sanchez Salas
09:00 – 09:15 Prostat kanserinde IRE – Güncelleme, / Jean de la Rosette
09:15 – 09:30 Radio klavuzluğunda cerrahi / Georg Salomon
09:30 – 09:45 Böbrek kanserlerinde cryo-fokal terapi / Pilar Laguna
09:45 – 10:00 Türkiye’de fokal terapi: Hazır mıyız? / Rahim Horuz
   
10:00 – 10:20 Kahve Arası
   
10:20 – 11:20  Prostat kanseri – Oturum 6
  Oturum Başkanları: Kadir Türkölmez, Abdurrahman Işıkdoğan
10:20 – 10:35 Erken evre prostat kanseri tedavisinde ufukta adjuvan tedavi görülüyor mu? / Çağatay Arslan
10:35 – 10:45 Kastrasyona direnç gelişim mekanizmaları / Georg Salomon 
10:45 – 11:00 Kastrasyon direçli hastalıkta güncel yaklaşım / Timuçin Çil
11:00 – 11:10 Prostat kanserinde immünoterapi kendine yer buluyor mu? / Mehmet Artaç
11:10 – 11:20 Metastatik prostat kanserinde ufuktaki tedaviler / Cemil Bilir  
   
11:20 – 12:30  Böbrek Kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları: Jean de la Rosette, Serdar Turhal
  (73 yaş, 30 mm, soliter böbrek, ASA 2) Olgu eşliğinde küçük renal kitlelere yaklaşım
11:20 – 11:30 Kime aktif izlem yapalım / Alper Ötünçtemur 
11:30 – 11:40 Ablatif Tedavi / Pilar Laguna 
11:40 – 11:50 Parsiyel nefrektomi / Ramazan Gökhan Atış 
11:50 – 12:00 Böbrek Tümöründe Genetik İnceleme Kime ve Nasıl? / Pilar Laguna 
12:00 – 12:10 Bosniak tip 3 renal kist takip edilebilir mi? / Selçuk Şahin 
Güncellenen Kılavuzlar eşliğinde metastatik böbrek tümörü
12:10 – 12:20 Sitoredüktif cerrahi / Öner Şanlı 
12:20 – 12:30 Sistemik tedavi / Berna B. Duman
  Tartışma
   
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
   
13:30 – 14:30  Uydu Sempozyumu : Türkiye Konseyi: İkincil Görüş
 

Oturum Başkanı: M.Derya Balbay

   
14:30 – 15:30  Böbrek Kanseri Oturumu-2 Böbrek kanseri Zorlu vakalar
  Oturum Başkanı: Rahim Horuz
Panelistler: Pilar Laguna,Timuçin Çil, Yiğit Akın, Yılmaz Aslan. M.Ali Kaplan
   
15:30 – 15:50  Kahve arası
   
15:50 – 16:50  Bir Projem Var Oturumu
Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Bülent Orhan  
Proje 1
Proje 2
Proje 3
Proje 4
Proje 5
Proje 6
Proje 7
Proje 8
Proje 9
Proje 10
   
16:50 – 18:05  Mesane Kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Murat Bozlu
16:50 – 17:05 Mesane kanserinde varyant histoloji ve prognostik IHC boyama / Dilek Ertoy 
17:05 – 17:20 Kasa invaze olan ve olmayan mesane kanserinde moleküler sınıflandırma: Güncelleme / Asım Özayar
17:20 – 17:35 Her hastaya re-TUR yapılmalı mı? / Fatih Akbulut
Olgular eşliğinde BCG başarısızlığında yaklaşım
17:35 – 17:45 Mesane koruyucu yaklaşım / Ömer Yılmaz 
17:45 – 17:55 Erken Sistektomi / Bülent Altay 
17:55 – 18:05 Tartışma
 
28 Haziran 2020 Pazar – Salon  A
08:00 – 08:40  Mesane kanseri – Oturum 2 
Oturum Başkanları:
Olgu eşliğinde kasa invaze mesane kanseri
08:00 – 08:10 Mesane koruyucu yaklaşım / Uğur Selek 
08:10 – 08:25 Kasa invaze mesane kanserinde neo-adjuvan tedavide kemoterapi mi? İmmünoterapi mi? / Nuri Karadurmuş 
08:25 – 08:35 Sistektomi: Açık vs. Robotik: RCT’ler ne diyor? / Ziya Akbulut 
08:35 – 08:40 Tartışma
08:40 – 09:50 Mesane kanseri – Oturum 3
  Oturum Başkanları: Faruk Özcan, Ahmet Özet
08:40 – 08:50 Tüm dünyada ortotopik mesane oranı neden düşüyor? / Turgay Turan 
Metastatik mesane kanseri sistemik tedavide neler değişti
08:40 – 08:55 Kemoterapi / Emel Yaman Sezer
İmmünoterapi
08:55 – 09:10 Üretelyal kanserde İmmünoterapi / Ahmet Bilici
09:10 – 09:20 Metastatik Mesane Kanserinde İmmünoterapi / Ozan Yazıcı
09:20 – 09:30 Tartışma
Ürotelyal karsinomda metastazektomi
09:30 – 09:40 Yaparım / Kadir Türkölmez 
09:40 – 09:50 Yapmam / Şenol Adanur 
   
09:50 – 10:10  Kahve arası
   
10:10 – 11:10  En iyi bildiri oturumu 
  Oturum Başkanları: Abdurrahim İmamoğlu, Metin Özkan
   
11:10 – 12:00  Mesane kanseri Oturumu-3 Mesane kanserinde zorlu Olgular
Oturum Başkanı: Tarık Esen
Panelistler: Sedat Soyupek, Erdem Çubukçu, Uğur Selek, Ömer F. Ölmez, Ali Fuat Atmaca
 

KURSLAR

26 Haziran 2020 Cuma – Salon B
10:30 – 17:00  Radikal Prostatektomi Kursu
(Kurs ücreti 2500 TL 10 katılımcı ile sınırlıdır)
Kurs Başkanı: Selami Albayrak
10:30 – 10:45 Açık retropubik radikal prostatektomi / Asıf Yıldırım 
10:45 – 11:00 Açık perineal radikal prostatektomi / Rahim Horuz 
11:00 – 11:15 Laparoskopik radikal prostatektomi / Yiğit Akın 
  Robot yardımlı radikal prostatektomi: Video sunuları ile cerrahi teknikler
Transperitoneal, ekstraperitoneal, Retzius koruyucu, transperineal
  Konuşmacılar & Eğitmenler:

11:15 – 11:30

Rafael Sanchez Salas

11:30 – 11:45

M. Derya Balbay

11:45 – 12:00

Ziya Akbulut

12:00 – 12:15

Volkan Tuğcu

12:15 – 12:30

Uğur Boylu

12:30 – 12:45 A. Erdem Canda

13:30 – 17:00

Da Vinci SimNow® simülatörde robotik radikal prostatektomi basamaklarının pratiği

 
26 Haziran 2020 Cuma – Salon C
10:30 – 12:00 Radikal Sistektomi Kursu
  Kurs Başkanı: Özkan Polat
10:30 – 10:50 Açık radikal sistektomi / Kadir Türkölmez 
10:50 – 11:10 Laparoskopi radikal sistektomi / İsmet Yavaşcaoğlu
11:10 – 11:30 Robot yardımlı radikal sistektomi / Ali Fuat Atmaca 
Üriner diversiyon
11:30 – 11:40 İleal kondüit / Ural Oğuz 
11:40 – 11:50 İleal neobladder / Uğur Boylu 
11:50 – 12:00 Tartışma
 
27 Haziran 2020 Cumartesi – Salon B
08:30 – 09:30 MR-US Füzyon Biyopsi Kursu
  Kurs Başkanları: Ömer Sarılar, Rahim Horuz
08:30 – 08:40 Multiparametrik Prostat görüntülemenin tanıdaki yeri / Abdullah Demirtaş
08:40 – 08:50 Multiparametrik Prostat görüntüleme çekimi teknik detayları,
08:50 – 09:00 Multiparametrik Prostat MR nasıl yorumlanır? (Olgular eşliğinde) / Rüştü Türkay
09:00 – 09:20 MR-US füzyon biyopsi cihazlarının karşılaştırılması / Rüştü Türkay
09:20 – 09:30 MR-US füzyon biyopsi nasıl yaparım / Akif Erbin
   
10:30 – 12:00 Üroonkolojide Çalışma Metodolojisi Kursu
  Kurs Başkanı: Öner Şanlı
10:30 – 10:50 Excel Sheet nasıl hazırlanır? / Özgür Efiloğlu
10:50 – 11:10 Üroonkolojide Sağkalım parametreleri / Selçuk Erdem
11:10 – 11:30 Sık Kullanılan Biyoistatistiksel Kavramlar / Öner Şanlı
11:30 – 11:50 Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri / Faruk Özgör
 11:50 – 12:00  Tartışma
12:00 – 13:00 BPH Medikal Tedavi ve Cerrahi Tedavi Kursu
 
27 Haziran 2020 Cuma – Salon D
10:00-12:30  Onkolojik İlaçların Değerlendirilmesinde Çoklu Kriterli Karar Analizi
Oturum Başkanı: Sabahattin Aydın

*Onkolojik Ürünlerin Pazara Erişim süreçleri
*Klinisyen Deneyimi : Klinik ihtiyaç ve yeni tedavilere yaklaşım
*Pazara erişim süreç optimizasyonu ve karar destek metodolojisi olarak Çoklu Kriter Karar Analizi Çerçevesi – Syreon (Bertalan Nemeth) & Istanbul Medipol SASPAM

Pilot Modelin Sunumu
Hastalık ve Tedavi İlişkili Kriterlerin Değerlendirileceği atölye çalışması