Bilimsel Program

Bilimsel programda belirtilen oturum saatleri Türkiye yerel saati (GMT+3) ile gerçekleşecektir.

27 Haziran 2020 Cumartesi
08:30 – 08:45 Açılış Konuşmaları
  Prof. Dr. Selami Albayrak, Avrasya Üroonkoloji Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Serdar Turhal, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı 
  Prof. Dr. Faruk Yağcı, Türk Üroloji Derneği Başkanı
   
08:45 – 09:00 Ara
   
09:00 – 11:30 Prostat kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Umut Elboğa, Barış Nuhoğlu
09:00 – 09:15 Biyopsiden Final Patolojiye Yolculuk /Gözde Kır  
09:15 – 09:30 Upgrade öngörülebilir mi? / Selçuk Erdem 
09:30 – 09:45 Prostat kanserinde moleküler sınıflandırma ve klinik yansımaları / Öner Şanlı
09:45 – 10:00 Tartışma
  Prostat kanseri tanı, evreleme ve takibinde görüntüleme
10:00 – 10:15 Multiparametrik MRI ve Tüm Vücut MRI / Rüştü Türkay
10:15 – 10:30 PET-CT / Levent Kabasakal
10:30 – 10:45 PET-MRI / Rabia Lebriz Uslu Beşli 
10:45 – 10:50 Tartışma
10:50 – 11:05 PSA taramasında neredeyiz? / Oktay Akça  
11:05 – 11:20 Aktif izlem endikasyonlarını genişletebilir miyiz? / Bülent Akduman  
11:20 – 11:30 Tartışma  
   
11:30 – 12:30 Prostat kanseri / Olgular eşliğinde Prostat Biyopsisi / Oturum 2
  Moderatörler: Sakıp Erturhan, Selahattin Bedir
  Panelistler: Rüştü Türkay, Akif Erbin, Cüneyt Özden, H. Cihan Demirel, Mehmet Özgür Yücel
Olguların Sunulması ve Tartışma
  Tartışma
   
12:30 – 13:00 Ara
   
13:00 – 14:00 Uydu Sempozyumu : Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde Xtandi: Veriler, Vakalar, Sonuçlar
  Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Mahmut Gümüş
  Konuşmacılar: Asıf Yıldırım, M. Ali Kaplan
   
14:00 – 14:15 Ara
   
14:15 – 16:00 Uluslararası Prostat Kanseri Oturumu
  Oturum Başkanları: Burak Turna, Altuğ Tuncel
14:15 – 14:45 World Urologic Oncology Federation (WUOF) Lecture: Novel tools in the Active Surveillance pathway / Laurence Klotz (Kanada)
14:45 – 15:05 International Prostate Forum (IPF) Lecture: Innovation in robot-assisted radical prostatectomy: How to continue the minimally invasive approach beneath the fascia level / John Davis (ABD)
15:05 – 15:20 Prostate Cancer in the Gulf Cooperative Council (GCC) Countries / Saad Aldousari (Kuveyt)
15:20 – 15:35 Radical Perineal Prostatectomy  / Hansjoerg Keller (Almanya)
15:35 – 15:50 Molecular decision making in prostate cancer: unlocking the mystery of localised disease  / Alastair Lamb (Birleşik Krallık)
15:50 – 16:00 Tartışma
   
16:00 – 16:30 Ara
   
16:30 – 18:40 Prostat kanseri – Oturum 3
  Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşçı, Mahmut Gümüş, Halil Çiftçi
16:30 – 16:50 Screening of prostate cancer: Georgian experience / Archil Chkhotua (Gürcistan Üroloji Derneği)
16:50 – 17:05 Prostat kanserinde ablatif tedaviler hala deneysel mi? / Rahim Horuz 
17:05 – 17:20 Prostat kanseri tedavisi ve Yaş / Yılmaz Aslan 
17:20 – 17:35 Robotik prostat kanseri cerrahisinde yeni teknolojik gelişmelerin kullanımı / A. Erdem Canda 
17:35 – 17:50 Robotik perineal radikal prostatektomi: Avantaj, dezavantajları, onkolojik ve fonksiyonel sonuçları / Volkan Tuğcu
17:50 – 18:05 Integrative Oncology in Prostate Cancer / Ömer Küçük (ABD)
  Olgular eşliğinde oligometastatik prostat kanseri
18:05 – 18:20 Nereye kadar Radyoterapi / Hale Çağlar 
18:20 – 18:30 Nereye kadar Radikal Prostatektomi / Faruk Özcan 
18:30 – 18:40 Tartışma
   
18:40 – 19:10 Prostat kanseri / Zorlu Vakalar / Oturum 4
  Moderatör : Fatih Atuğ
  Panelistler: Faruk Özcan, Hale Çağlar, Levent Kabasakal, Rüştü Türkay, Çağlayan Geredeli, Vehbi Erçolak
   
19:10 – 20:10  Prostat kanseri – Oturum 5
  Oturum Başkanları: Ali Ünsal, Abdurrahman Işıkdoğan, İlhan Geçit
19:10 – 19:25 Erken evre prostat kanseri tedavisinde ufukta adjuvan tedavi görülüyor mu? / Çağatay Arslan
19:25 – 19:35 Kastrasyon direçli hastalıkta güncel yaklaşım / Timuçin Çil
19:35 – 19:50 Prostat kanserinde immünoterapi kendine yer buluyor mu? / Mehmet Artaç
19:50 – 20:00 Metastatik prostat kanserinde ufuktaki tedaviler / Cemil Bilir  
20:00 – 20:10 Tartışma
   
20:10 – 20:20  Akılcı ilaç sunumu
  Mehmet Çağlar Çakıcı
   
14:00 – 16:30
(Salon B)
Uydu Sempozyumu : Sağlık Hizmetindeki Tüm Paydaşlar için Değerin Optimize Edilmesi: Çoklu Kriterli Karar Analizi
  Oturum Başkanı: Sabahattin Aydın
14:00 – 15:15 Sağlık Sistemi Paydaşları açısından “değer” / Sabahattin  Aydın, Hakkı Gürsöz, Ahmet Bilici
15:15 – 15:30 Sağlık hizmetindeki tüm paydaşlar için değerin optimize edilmesi: Çoklu Kriterli Karar Analizi (MCDA) / Hakan Tozan
15:30 – 15:40 Ara
15:40 – 16:15 Yenilikçi tedavilerin değerlendirilmesinde Çoklu Kriterli Karar Analizi (MCDA) yöntemi / Bertalan Németh
16:15 – 16:30 Soru – Cevap / Tüm Katılımcılar
 
28 Haziran 2020 Pazar – Salon A
08:00 – 10:00  SIU Oturumu: MR/USG füzyon biyopsi ve Fokal terapi
  Oturum Başkanları: Pilar Laguna, Rahim Horuz 
08:00 – 08:15 2020’de prostat biyopsi stratejileri / Rafael Sanchez Salas (Fransa)
08:15 – 08:30 mpMRI: iyi, kötü ve çirkin / Georg Salomon (Almanya)
08:30 – 08:45  mpUS mpMRI kadar efektif midir? / Jean de la Rosette (Türkiye)
08:45 – 09:00 HIFU – Avrupa deneyiminde güncelleme / Rafael Sanchez Salas (Fransa)
09:00 – 09:15 Prostat kanserinde IRE – Güncelleme / Jean de la Rosette (Türkiye)
09:15 – 09:30 Radio klavuzluğunda cerrahi / Georg Salomon (Almanya)
09:30 – 09:45 Böbrek kanserlerinde fokal terapi / Pilar Laguna (Türkiye)
09:45 – 10:00 Türkiye’de fokal terapi: Hazır mıyız? / Rahim Horuz
   
10:00 – 10:15 Ara
   
10:15 – 11:15  Mesane Kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Murat Bozlu
10:15 – 10:25 Mesane kanserinde varyant histoloji ve prognostik IHC boyama / Berrak Gümüşkaya Öcal
10:25 – 10:35 Kasa invaze olan ve olmayan mesane kanserinde moleküler sınıflandırma: Güncelleme / Asım Özayar
10:35 – 10:45 Her hastaya re-TUR yapılmalı mı? / Fatih Akbulut
  Olgular eşliğinde BCG başarısızlığında yaklaşım
10:45 – 10:55 Mesane koruyucu yaklaşım / Ömer Yılmaz 
10:55 – 11:05 Erken Sistektomi / Bülent Altay 
11:05 – 11:15 Tartışma
   
11:15 – 12:00 Mesane kanseri – Oturum 2 
  Oturum Başkanları: Abdurrahim İmamoğlu, Metin Özkan, İsmet Yavaşcaoğlu
  Olgu eşliğinde kasa invaze mesane kanseri
11:15 – 11:25 Mesane koruyucu yaklaşım / Yasemin Bölükbaşı 
11:25 – 11:40 Kasa invaze mesane kanserinde neo-adjuvan tedavide kemoterapi mi? İmmünoterapi mi? / Leyla Özer 
11:40 – 11:50 Sistektomi: Açık vs. Robotik: RCT’ler ne diyor? / Ziya Akbulut 
11:50 – 12:00 Tartışma
   
12:00 – 13:00  Uydu Sempozyumu : BPH Tedavisinde hayat yarım kalmasın
BPH Tedavisine güvenli yaklaşım
 

Oturum Başkanı: M. İhsan Karaman
Konuşmacılar: Rahmi Onur, Sadi Güleç

   
13:00 – 13:30 Ara
   
13:30 – 14:30  Uydu Sempozyumu : Türkiye Konseyi: İkincil Görüş
  Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Asıf Yıldırım
Panelistler: Altuğ Tuncel, Burak Turna, Yasemin Bölükbaşı, Timuçin Çil
 
Konsey 1 Mehmet Çağlar Çakıcı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   
Konsey 2 Hüseyin Kocatürk, Fevzi Bedir
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
   
Konsey 3 Özgür Efiloğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   
Konsey 4 Meftun Çulpan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   
14:30 – 14:45 Ara
   
14:45 – 15:50  Böbrek Kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları: Jean de la Rosette, Serdar Turhal
  (73 yaş, 30 mm, soliter böbrek, ASA 2) Olgu eşliğinde küçük renal kitlelere yaklaşım
14:45 – 14:55 Kime aktif izlem yapalım / Alper Ötünçtemur 
14:55 – 15:05 Ablatif Tedavi / Pilar Laguna (Türkiye) 
15:05 – 15:15 Parsiyel nefrektomi / Ramazan Gökhan Atış 
15:15 – 15:25 Bosniak tip 3 renal kist takip edilebilir mi? / Selçuk Şahin 
Güncellenen Kılavuzlar eşliğinde metastatik böbrek tümörü
15:25 – 15:35 The role of cytoreductive nephrectomy in 2020 / Jose Karam (ABD) 
15:35 – 15:45 Sistemik tedavi / Berna B. Duman
15:45 – 15:50 Tartışma
   
15:50 – 16:20 Ara
   
16:20 – 16:50  Böbrek Kanseri / Zorlu vakalar / Oturum 2
  Moderatör: Rahim Horuz
Panelistler: Pilar Laguna,Timuçin Çil, Yiğit Akın, Yılmaz Aslan, M.Ali Kaplan
   
16:50 – 17:35  Uluslararası Oturum
  Oturum Başkanı: Ömer Levent Tuncay
16:50-17:05 Salvage treatments for locally recurrent prostate cancer after definitive radiotherapy  -Salvage RARP/LRP vs Focal cryotherapy / Hiroshi Sasaki (Japonya)
17:05-17:20 Prognosis of primary vs. progressive muscle invasive bladder cancer  after cystectomy: is it the same ? / Marouene Chakroun (Tunus Üroloji Derneği)
17:20-17:35 TMT Vs Radical cystectomy, how radical we can be? / Rami Al-Azab (Ürdün Ürolojik Cerrahlar Derneği)
17:35-17:50 Enhanced Visualization for Complete Resection of Bladder Cancer / Badar M. Mian (ABD)
   
17:50 – 19:05 Mesane kanseri – Oturum 3
  Oturum Başkanları: Faruk Özcan, Ahmet Özet, Necip Pirinçci
17:50 – 18:00 Tüm dünyada ortotopik mesane oranı neden düşüyor? / Turgay Turan 
  Metastatik mesane kanseri sistemik tedavide neler değişti?
18:00 – 18:15 Kemoterapi / Emel Yaman Sezer
  İmmünoterapi
18:25 – 18:35 Üretelyal kanserde İmmünoterapi / Ahmet Bilici
18:35 – 18:45 Tartışma
  Ürotelyal karsinomda metastazektomi
18:45 – 18:55 Yaparım / Uğur Boylu 
18:55 – 19:05 Yapmam / Şenol Adanur 
   
19:05 – 19:35 Mesane kanseri / Mesane kanserinde zorlu Olgular / Oturum 4
Moderatör: Öner Şanlı
Panelistler: Sedat Soyupek, Erdem Çubukçu, Yasemin Bölükbaşı, Ali Fuat Atmaca
Olguların Sunulması ve Tartışma
 
19:35 – 20:15 Bir Projem Var Oturumu
  Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Bülent Orhan, A. Erdem Canda
  (Seçilen 12 projenin 5 dakika süreyle sunumu ve tartışılması)
Projeleri görmek için tıklayınız.
 

KURSLAR

27 Haziran 2020 Cumartesi – Kurs Programı
Radikal Prostatektomi Kursu
(15 dk.) Açık retropubik radikal prostatektomi / Murat Bozlu 
(15 dk.) Açık perineal radikal prostatektomi / Rahim Horuz 
(15 dk.) Laparoskopik radikal prostatektomi / Yiğit Akın 
Robot yardımlı radikal prostatektomi: Video sunuları ile cerrahi teknikler
Transperitoneal, ekstraperitoneal, Retzius koruyucu, transperineal
Konuşmacılar & Eğitmenler:
(15 dk.) Robotik prostat kanseri cerrahisinde ipuçları ve püf noktaları / Rafael Sanchez Salas (Fransa)
(15 dk.) Transperitoneal-posterior yaklaşım / M. Derya Balbay
(15 dk.) RARP: Zor vakalar / Ziya Akbulut
(15 dk.) Robotik perineal radikal prostatektomi / Volkan Tuğcu
(15 dk.) Üretra koruyucu Robotik Radikal Prostatektomi / Ali Ünsal
   
Radikal Sistektomi Kursu
(15 dk.) Açık radikal sistektomi /  Asıf Yıldırım
(15 dk.) Laparoskopi radikal sistektomi / İsmet Yavaşcaoğlu
(15 dk.) Robot yardımlı radikal sistektomi / Ali Fuat Atmaca 
Üriner diversiyon
(15 dk.) İleal kondüit / Ural Oğuz 
(15 dk.) İleal neobladder / Özer Güzel 
 
 
28 Haziran 2020 Pazar – Kurs Programı
MR-US Füzyon Biyopsi Kursu
(15 dk.) Multiparametrik Prostat görüntülemenin tanıdaki yeri / Hasan Rıza Aydın
(15 dk.) Multiparametrik Prostat görüntüleme çekimi teknik detayları / Rüştü Türkay
(15 dk.) Multiparametrik Prostat MR nasıl yorumlanır? (Olgular eşliğinde) / Barış Bakır
(15 dk.) MR-US füzyon biyopsi cihazlarının karşılaştırılması / Barış Bakır
(15 dk.) MR-US füzyon biyopsi nasıl yaparım / Akif Erbin
   
Üroonkolojide Çalışma Metodolojisi Kursu
(15 dk.) Excel Sheet nasıl hazırlanır? / Özgür Efiloğlu
(15 dk.) Üroonkolojide Sağkalım parametreleri / Selçuk Erdem
(15 dk.) Sık Kullanılan Biyoistatistiksel Kavramlar / Öner Şanlı
(15 dk.) Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri / Faruk Özgör
   
BPH Medikal Tedavi ve Cerrahi Tedavi Kursu
(20 dk.) Medikal tedavi / Cenk Gürbüz
(20 dk.) Monopolar ve Bipolar TURP / Erem Kaan Başok
(20 dk.) BiPOLEP / Melih Balcı
(20 dk.) Laser kullanımı ile BPH tedavisi (HoLEP) / Murat Arslan