Komiteler

Kongre Eşbaşkanları:

Selami Albayrak
Asıf Yıldırım

Bilimsel Sekreterya:

A. Erdem Canda
Timuçin Çil

Organizasyon Komitesi:

Yiğit Akın
Selami Albayrak
Ali Fuat Atmaca
Abdullah Erdem Canda
Turhan Çaşkurlu
Halil Çiftçi
Mahmut Gümüş
Selçuk Güven
Asıf Yıldırım

Bilimsel Komite 

Gerasimos Alivizatos (Yunanistan)
Abdurrahim İmamoğlu
Arslan Ardıçoğlu
Hasan Rıza Aydın
Sebahattin Aydın
Oktay Akça
Yılmaz Aslan
Fatih Akbulut
Ziya Akbulut
Yiğit Akın
Ramazan Gökhan Atış
Mustafa Kemal Atilla
Derya Balbay
Melih Balcı
Abbas Basiri (İran)
Uğur Boylu
Murat Bozlu
Archil Chkhotua (Gürcistan)
Timuçin Çil
Faysal Dane
Tansu Değirmenci
Cihan Demirel
Özdal Dillioğlugil
Çetin Dinçel
Selçuk Erdem
Muzaffer Eroğlu
Sakıp Erturhan
İlhan Geçit
Ali Serdar Gözen (Almanya)
Eyüp Gümüş
Mahmut Gümüş
Recai Gürbüz
Özer Güzel
Rahim Horuz
Abdurrahman Işıkdoğan

Ateş Kadıoğlu
İhsan Karaman
Murat Can Kiremit
Orhan Koca
Eyüp Veli Küçük
Pilar Laguna
A. Yaser Müslümanoğlu
Barış Nuhoğlu
Öner Odabaş
Rahmi Onur
Alper Ötünçtemur
Başak Öven
Yaşar Özgök
Faruk Özgör
Metin Özkan
Özkan Polat
Berkan Reşorlu
Jean de la Rosette
Mehmet Giray Sönmez
Ahmet Taner Sümbül
Selçuk Şahin
Öner Şanlı
Mesut Şeker
Abdülmüttalip Şimşek
Ali İhsan Taşçı
Derya Tilki (Almanya)
Volkan Tuğcu
Deniz Tural
Altuğ Tuncel
Ali Ünsal
İsmet Yavaşçaoğlu
Ercan Yeni
Özcan Yıldız
Ömer Yılmaz