secretariat@eua20.org

Bilimsel Program

27 Haziran 2020 Cumartesi
08:30 - 08:45 Açılış Konuşmaları
  Prof. Dr. Selami Albayrak, Avrasya Üroonkoloji Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Serdar Turhal, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı 
  Prof. Dr. Faruk Yağcı, Türk Üroloji Derneği Başkanı
   
08:45 - 09:00 Ara
   
09:00 - 11:30 Prostat kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları:
09:00 - 09:15 Biyopsiden Final Patolojiye Yolculuk /Gözde Kır 
09:15 - 09:30 Upgrade öngörülebilir mi? / Selçuk Erdem
09:30 - 09:45 Prostat kanserinde moleküler sınıflandırma ve klinik yansımaları / Öner Şanlı
09:45 - 10:00 Tartışma
  Prostat kanseri tanı, evreleme ve takibinde görüntüleme
10:00 - 10:15 Multiparametrik MRI ve Tüm Vücut MRI / Rüştü Türkay
10:15 - 10:30 PET-CT / Levent Kabasakal
10:30 - 10:45 PET-MRI / Rabia Lebriz Uslu Beşli
10:45 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:05 PSA taramasında neredeyiz? / Oktay Akça
11:05 - 11:20 Aktif izlem endikasyonlarını genişletebilir miyiz? / Bülent Akduman
11:20 - 11:30 Tartışma  
   
11:30 - 12:30 Prostat kanseri / Olgular eşliğinde Prostat Biyopsisi / Oturum 2
  Moderatörler: Sakıp Erturhan, Selahattin Bedir
  Panelistler: Rüştü Türkay, Akif Erbin, Cüneyt Özden, H. Cihan Demirel, Mehmet Özgür Yücel
Olguların Sunulması ve Tartışma
  Tartışma
   
12:30 - 13:00 Ara
   
13:00 - 14:00 Uydu Sempozyumu : Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde Xtandi: Veriler, Vakalar, Sonuçlar
  Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Mahmut Gümüş
  Konuşmacılar: Asıf Yıldırım, M. Ali Kaplan
   
14:00 - 14:15 Ara
   
14:15 - 16:00 Uluslararası Prostat Kanseri Oturumu
  Oturum Başkanları: Burak Turna, Altuğ Tuncel
14:15 - 14:45 World Urologic Oncology Federation (WUOF) Lecture: Novel tools in the Active Surveillance pathway / Laurence Klotz (Kanada)
14:45 - 15:05 International Prostate Forum (IPF) Lecture: Innovation in robot-assisted radical prostatectomy: How to continue the minimally invasive approach beneath the fascia level / John Davis (ABD)
15:05 - 15:20 Prostate Cancer in the Gulf Cooperative Council (GCC) Countries / Saad Aldousari (Kuveyt)
15:20 - 15:35 Radical Perineal Prostatectomy  / Hansjoerg Keller (Almanya)
15:35 - 15:50 Molecular decision making in prostate cancer: unlocking the mystery of localised disease  / Alastair Lamb (Birleşik Krallık)
15:50 - 16:00 Tartışma
   
16:00 - 16:30 Ara
   
16:30 - 18:40 Prostat kanseri – Oturum 3
  Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşçı, Mahmut Gümüş, Halil Çiftçi
16:30 - 16:50 Screening of prostate cancer: Georgian experience / Archil Chkhotua (Gürcistan Üroloji Derneği)
16:50 - 17:05 Prostat kanserinde ablatif tedaviler hala deneysel mi? / Rahim Horuz 
17:05 - 17:20 Prostat kanseri tedavisi ve Yaş / Yılmaz Aslan 
17:20 - 17:35 Robotik prostat kanseri cerrahisinde yeni teknolojik gelişmelerin kullanımı / A. Erdem Canda 
17:35 - 17:50 Robotik perineal radikal prostatektomi: Avantaj, dezavantajları, onkolojik ve fonksiyonel sonuçları / Volkan Tuğcu
17:50 - 18:05 Integrative Oncology in Prostate Cancer / Ömer Küçük (ABD)
  Olgular eşliğinde oligometastatik prostat kanseri
18:05 - 18:20 Nereye kadar Radyoterapi / Hale Çağlar 
18:20 - 18:30 Nereye kadar Radikal Prostatektomi / Faruk Özcan 
18:30 - 18:40 Tartışma
   
18:40 - 19:10 Prostat kanseri / Zorlu Vakalar / Oturum 4
  Moderatör : Fatih Atuğ
  Panelistler: Faruk Özcan, Hale Çağlar, Levent Kabasakal, Rüştü Türkay, Çağlayan Geredeli, Vehbi Erçolak
   
19:10 - 20:10  Prostat kanseri – Oturum 5
  Oturum Başkanları: Ali Ünsal, Abdurrahman Işıkdoğan, İlhan Geçit
19:10 - 19:25 Erken evre prostat kanseri tedavisinde ufukta adjuvan tedavi görülüyor mu? / Çağatay Arslan
19:25 - 19:35 Kastrasyon direçli hastalıkta güncel yaklaşım / Timuçin Çil
19:35 - 19:50 Prostat kanserinde immünoterapi kendine yer buluyor mu? / Mehmet Artaç
19:50 - 20:00 Metastatik prostat kanserinde ufuktaki tedaviler / Cemil Bilir  
20:00 - 20:10 Tartışma
   
20:10 - 20:20  Akılcı ilaç sunumu
  Mehmet Çağlar Çakıcı
   
14:00 - 16:30
(Salon B)
Uydu Sempozyumu : Sağlık Hizmetindeki Tüm Paydaşlar için Değerin Optimize Edilmesi: Çoklu Kriterli Karar Analizi
  Oturum Başkanı: Sabahattin Aydın
14:00 - 15:15 Sağlık Sistemi Paydaşları açısından “değer” / Sabahattin  Aydın, Hakkı Gürsöz, Ahmet Bilici
15:15 - 15:30 Sağlık hizmetindeki tüm paydaşlar için değerin optimize edilmesi: Çoklu Kriterli Karar Analizi (MCDA) / Hakan Tozan
15:30 - 15:40 Ara
15:40 - 16:15 Yenilikçi tedavilerin değerlendirilmesinde Çoklu Kriterli Karar Analizi (MCDA) yöntemi / Bertalan Németh
16:15 - 16:30 Soru - Cevap / Tüm Katılımcılar
 
28 Haziran 2020 Pazar – Salon A
08:00 - 10:00  SIU Oturumu: MR/USG füzyon biyopsi ve Fokal terapi
  Oturum Başkanları: Pilar Laguna, Rahim Horuz 
08:00 - 08:15 2020’de prostat biyopsi stratejileri / Rafael Sanchez Salas (Fransa)
08:15 – 08:30 mpMRI: iyi, kötü ve çirkin / Georg Salomon (Almanya)
08:30 - 08:45  mpUS mpMRI kadar efektif midir? / Jean de la Rosette (Türkiye)
08:45 - 09:00 HIFU – Avrupa deneyiminde güncelleme / Rafael Sanchez Salas (Fransa)
09:00 - 09:15 Prostat kanserinde IRE – Güncelleme / Jean de la Rosette (Türkiye)
09:15 - 09:30 Radio klavuzluğunda cerrahi / Georg Salomon (Almanya)
09:30 - 09:45 Böbrek kanserlerinde fokal terapi / Pilar Laguna (Türkiye)
09:45 - 10:00 Türkiye’de fokal terapi: Hazır mıyız? / Rahim Horuz
   
10:00 - 10:15 Ara
   
10:15 - 11:15  Mesane Kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Murat Bozlu
10:15 - 10:25 Mesane kanserinde varyant histoloji ve prognostik IHC boyama / Berrak Gümüşkaya Öcal
10:25 - 10:35 Kasa invaze olan ve olmayan mesane kanserinde moleküler sınıflandırma: Güncelleme / Asım Özayar
10:35 - 10:45 Her hastaya re-TUR yapılmalı mı? / Fatih Akbulut
  Olgular eşliğinde BCG başarısızlığında yaklaşım
10:45 - 10:55 Mesane koruyucu yaklaşım / Ömer Yılmaz 
10:55 - 11:05 Erken Sistektomi / Bülent Altay 
11:05 - 11:15 Tartışma
   
11:15 - 12:00 Mesane kanseri – Oturum 2 
  Oturum Başkanları: Abdurrahim İmamoğlu, Metin Özkan, İsmet Yavaşcaoğlu
  Olgu eşliğinde kasa invaze mesane kanseri
11:15 - 11:25 Mesane koruyucu yaklaşım / Yasemin Bölükbaşı 
11:25 - 11:40 Kasa invaze mesane kanserinde neo-adjuvan tedavide kemoterapi mi? İmmünoterapi mi? / Leyla Özer 
11:40 - 11:50 Sistektomi: Açık vs. Robotik: RCT’ler ne diyor? / Ziya Akbulut 
11:50 - 12:00 Tartışma
   
12:00 – 13:00  Uydu Sempozyumu : BPH Tedavisinde hayat yarım kalmasın
BPH Tedavisine güvenli yaklaşım
 

Oturum Başkanı: M. İhsan Karaman
Konuşmacılar: Rahmi Onur, Sadi Güleç

   
13:00 – 13:30 Ara
   
13:30 – 14:30  Uydu Sempozyumu : Türkiye Konseyi: İkincil Görüş
  Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Asıf Yıldırım
Panelistler: Altuğ Tuncel, Yasemin Bölükbaşı
 
Konsey 1 Mehmet Çağlar Çakıcı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   
Konsey 2 Hüseyin Kocatürk, Fevzi Bedir
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
   
Konsey 3 Özgür Efiloğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   
Konsey 4 Meftun Çulpan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   
14:30 – 14:45 Ara
   
14:45 – 15:50  Böbrek Kanseri – Oturum 1
  Oturum Başkanları: Jean de la Rosette, Serdar Turhal
  (73 yaş, 30 mm, soliter böbrek, ASA 2) Olgu eşliğinde küçük renal kitlelere yaklaşım
14:45 - 14:55 Kime aktif izlem yapalım / Alper Ötünçtemur 
14:55 - 15:05 Ablatif Tedavi / Pilar Laguna (Türkiye) 
15:05 - 15:15 Parsiyel nefrektomi / Ramazan Gökhan Atış 
15:15 - 15:25 Bosniak tip 3 renal kist takip edilebilir mi? / Selçuk Şahin 
Güncellenen Kılavuzlar eşliğinde metastatik böbrek tümörü
15:25 - 15:35 The role of cytoreductive nephrectomy in 2020 / Jose Karam (ABD) 
15:35 - 15:45 Sistemik tedavi / Berna B. Duman
15:45 - 15:50 Tartışma
   
15:50 - 16:20 Ara
   
16:20 - 16:50  Böbrek Kanseri / Zorlu vakalar / Oturum 2
  Moderatör: Rahim Horuz
Panelistler: Pilar Laguna,Timuçin Çil, Yiğit Akın, Yılmaz Aslan, M.Ali Kaplan
   
16:50 - 17:50  Uluslararası Oturum
  Oturum Başkanı: Ömer Levent Tuncay
16:50-17:05 Salvage treatments for locally recurrent prostate cancer after definitive radiotherapy  -Salvage RARP/LRP vs Focal cryotherapy / Hiroshi Sasaki (Japonya)
17:05-17:20 Prognosis of primary vs. progressive muscle invasive bladder cancer  after cystectomy: is it the same ? / Marouene Chakroun (Tunus Üroloji Derneği)
17:20-17:35 TMT Vs Radical cystectomy, how radical we can be? / Rami Al-Azab (Ürdün Ürolojik Cerrahlar Derneği)
17:35-17:50 Enhanced Visualization for Complete Resection of Bladder Cancer / Badar M. Mian (ABD)
   
17:50 - 19:05 Mesane kanseri – Oturum 3
  Oturum Başkanları: Faruk Özcan, Ahmet Özet, Necip Pirinçci
17:50 - 18:00 Tüm dünyada ortotopik mesane oranı neden düşüyor? / Turgay Turan 
  Metastatik mesane kanseri sistemik tedavide neler değişti?
18:00 - 18:15 Kemoterapi / Emel Yaman Sezer
  İmmünoterapi
18:25 - 18:35 Üretelyal kanserde İmmünoterapi / Ahmet Bilici
18:35 - 18:45 Tartışma
  Ürotelyal karsinomda metastazektomi
18:45 - 18:55 Yaparım / Uğur Boylu 
18:55 - 19:05 Yapmam / Şenol Adanur 
   
19:05 - 19:35 Mesane kanseri / Mesane kanserinde zorlu Olgular / Oturum 4
Moderatör: Öner Şanlı
Panelistler: Sedat Soyupek, Erdem Çubukçu, Yasemin Bölükbaşı, Ali Fuat Atmaca
Olguların Sunulması ve Tartışma
 
19:35 - 20:15 Bir Projem Var Oturumu
  Oturum Başkanları: M. Derya Balbay, Bülent Orhan, A. Erdem Canda
 
Proje 1 Ersin Köseoğlu, A. Erdem Canda, M.Derya  Balbay 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı İstanbul
Kronik pelvik ağrı tedavisinde antihipertansif tedavi
Proje 2 Ferhat Keser, Mustafa Kaan Akalın, Özgür Efiloğlu, Turgay Turan, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı
Orta veya yüksek riskli mesane kanserinde BCG instilasyonunun sağ kalıma etkisi var mı?
Proje 3 Ayberk İplikçi, Özgür Efiloğlu, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği
Klinik anlamlı prostat kanseri tanısında PI-RADS versiyon 2.1 aracılığı ile; biparametrik MRI - multiparametrik MRI karşılaştırması
Proje 4 Mehmet Çağlar Çakıcı, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Spermatik Kord İnvazyonu ile Metastatik Testis Kanseri Korelasyonu Retrospektif
Proje 5 Mehmet Çağlar Çakıcı, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Spermatik Kord İnvazyonu ile Metastatik Testis Kanseri Korelasyonu Prospektif
Proje 6 Hüseyin Özgür Kazan, Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Prostat kanserinde PDL-1 ekspresyonunun regulasyonunda, PI3K ve JAK/STAT yolaklarının etkisi
Proje 7 Muhammet Çiçek, Meftun Çulpan, Hüseyin Özgür Kazan, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Prostat kanserinde upgrade’i öngörmede reaktif stromal grade, LIM domain kinase 1 ve Ki-67 immünhistokimyasal incelemelerinin rolü
Proje 8 Murat Keske, A.Erdem Canda, M.Derya Balbay
Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği

Primer kas invaziv olmayan mesane tümörlerinde intravezikal mitomisin C (MMC) verilme zamanlamasının onkolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması
Proje 9 Murat Keske, A.Erdem Canda, M.Derya Balbay
Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği

Üst üriner sistem ürotelyal hücreli karsinomu ön tanısı ile radikal nefroüreterektomi ve mesaneden cuff eksizyonu yapılan hastalarda peroperatif olarak intravezikal 40 mg MMC verilmesinin mesane nüks tümör gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması:
Proje 10 Bayram Doğan, A. Erdem Canda, M. Derya Balbay
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Üroloji ABD
Koç Üniversitesi, Üroloji ABD

Tamamen endofitik olan ve endofitik olmayan renal kitlelerin tümör özelliklerinin, operatif sonuçlarının, patolojik sonuçlarının, komplikasyonlarının ve onkolojik sonuçlarının retrospektif ve prospektif olarak karşılaştırılması
Proje 11 Bahri Gök, Abdullah Erdem Canda, Mevlana Derya Balbay
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniveristesi Tıp Fakültesi, Ankara
Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara
Koç Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği, İstanbul

Neo-adjuvan kemoterapi alan ve almayan hastalarda radikal sistektomi sırasında lenf nodu diseksiyonu sınırları nasıl olmalıdır?: Extended yada sınırlı extended
Proje 12 Ahmet Özet
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
BD60 Yaş aştı prostat kanserinde BRCA 1 ve 2 mutasyon durumu ve prognoz ile ilişkisi 
 

KURSLAR

27 Haziran 2020 Cumartesi – Kurs Programı
Radikal Prostatektomi Kursu
(15 dk.) Açık retropubik radikal prostatektomi / Murat Bozlu 
(15 dk.) Açık perineal radikal prostatektomi / Rahim Horuz 
(15 dk.) Laparoskopik radikal prostatektomi / Yiğit Akın 
Robot yardımlı radikal prostatektomi: Video sunuları ile cerrahi teknikler
Transperitoneal, ekstraperitoneal, Retzius koruyucu, transperineal
Konuşmacılar & Eğitmenler:
(15 dk.) Robotik prostat kanseri cerrahisinde ipuçları ve püf noktaları / Rafael Sanchez Salas (Fransa)
(15 dk.) Transperitoneal-posterior yaklaşım / M. Derya Balbay
(15 dk.) RARP: Zor vakalar / Ziya Akbulut
(15 dk.) Robotik perineal radikal prostatektomi / Volkan Tuğcu
(15 dk.) Üretra koruyucu Robotik Radikal Prostatektomi / Ali Ünsal
   
Radikal Sistektomi Kursu
(15 dk.) Açık radikal sistektomi /  Asıf Yıldırım
(15 dk.) Laparoskopi radikal sistektomi / İsmet Yavaşcaoğlu
(15 dk.) Robot yardımlı radikal sistektomi / Ali Fuat Atmaca 
Üriner diversiyon
(15 dk.) İleal kondüit / Ural Oğuz 
(15 dk.) İleal neobladder / Özer Güzel 
 
 
28 Haziran 2020 Pazar – Kurs Programı
MR-US Füzyon Biyopsi Kursu
(15 dk.) Multiparametrik Prostat görüntülemenin tanıdaki yeri / Hasan Rıza Aydın
(15 dk.) Multiparametrik Prostat görüntüleme çekimi teknik detayları / Rüştü Türkay
(15 dk.) Multiparametrik Prostat MR nasıl yorumlanır? (Olgular eşliğinde) / Barış Bakır
(15 dk.) MR-US füzyon biyopsi cihazlarının karşılaştırılması / Barış Bakır
(15 dk.) MR-US füzyon biyopsi nasıl yaparım / Akif Erbin
   
Üroonkolojide Çalışma Metodolojisi Kursu
(15 dk.) Excel Sheet nasıl hazırlanır? / Özgür Efiloğlu
(15 dk.) Üroonkolojide Sağkalım parametreleri / Selçuk Erdem
(15 dk.) Sık Kullanılan Biyoistatistiksel Kavramlar / Öner Şanlı
(15 dk.) Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri / Faruk Özgör
   
BPH Medikal Tedavi ve Cerrahi Tedavi Kursu
(20 dk.) Medikal tedavi / Cenk Gürbüz
(20 dk.) Monopolar ve Bipolar TURP / Erem Kaan Başok
(20 dk.) BiPOLEP / Melih Balcı
(20 dk.) Laser kullanımı ile BPH tedavisi (HoLEP) / Murat Arslan
   
10. Avrasya Üroonkoloji Online Kongresi